مرور برچسب

عوارض مصرف ریحان مقدس

۵ عارضه جانبی استفاده از گیاه تولسی ( ریحان مقدس )

1-باروری در مردان و زنان را تحت تاثیر قرار می دهد گیاه تولسی تاثیر منفی بر باروری در هر دوجنس مرد و زن دارد. ولی هنوز مطالعاتی در این زمینه بر روی انسان انجام نشده است اما اگر به فکر تشکیل خانواده هستید بهتر است در این باره خوب فکر…