مرور برچسب

عوارض مکمل های ویتامین

مکمل‌های ویتامین مضر هستند

امروزه استفاده از مکمل‌های ویتامین افزایش یافته و بسیاری از انسان‌ها به دلایل متفاوت، رو به مصرف مکمل‌های ویتامین آورده‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل افزایش استفاده از این مکمل‌ها سهولت استفاده از آن‌ها باشد. اما این امر نباید به تنهایی موجب…