مرور برچسب

عوارض نولپازا

نحوه مصرف نولپازا (Nolpaza )

نولپازا (Nolpaza ) متعلق به گروهی از داروهایی است که به عنوان مهارکننده های پروتون پمپ (PPI) شناخته می شوند. پمپ پروتون، سلول های پاریتال معده را مسدود می کند و ترشح اسید معده را کاهش می دهد. به دلیل این اثر، این دارو در درمان شرایط زیر…