مرور برچسب

عوارض پردنیزون

چگونه پردنیزون باعث بهبود حملات آسمی می شود؟

پردنیزون از دسته دارو هایی می باشد که با نام استروئید یا کورتیکواستروئید شناخته می شوند و تنها توسط پزشک تجویز می شود. پزشکان گاهی از استروئید ها برای درمان آسم شدید و یا برای کمک به بهبود ریه ها پس از یک حمله ناگهانی آسمی استفاده می کنند.…