مرور برچسب

عوارض کرم بپانتن پلاس

نحوه مصرف کرم بپانتن پلاس (Bepanthen plus cream )

کرم بپانتن پلاس  ازدو ماده فعال، دکسپانتنول و کلرهگزیدین تشکیل شده است. این کرم متعلق به داروهای مورد استفاده در درمان بثورات و زخم های پوست است. دکسپانتنول پوست را بازسازی می کند در حالی که کلرهگزیدین باکتری را از زخم برداشته و به این…