مرور برچسب

عوارض کلوپیکسول

کلوپیکسول ( Clopixol ) چگونه باعث درمان اسکیزوفرنی می شود؟

کلوپیکسول (Clopixol) دارویی است که حاوی یک ماده فعال به نام زوکلو پنتیگزول است. این دارو متعلق به گروه آنتی سایکوتیک(طبقه بندی شده به گروه تيوکسانتن) است. این دارو با مسدود کردن گیرنده های دوپامین و همچنین گیرنده های 5-HT2 عمل می کند و در…