مرور برچسب

عوارض کورگ

کورگ ( Coreg ) چگونه نارسایی قلبی و فشار خون را درمان می کند؟

داروی کارودیلول (carvedilol) با نام تجاری کورگ (Coreg) دارویی است که حاوی ماده فعالی است که کارودیلول نامیده می شود. این دارو در گروهی از داروهای شناخته شده به عنوان مسدود کننده های بتا طبقه بندی می شود.