مرور برچسب

عوارض Acys-5

آیا داروی Acys-5 به درمان بیماری های ریوی کمک می کند؟

Acys-5  (استیل سیستئین فلویموسیل ) متعلق به گروهی از داروهایی به نام موکولیتیک است. این برای درمان بیماری های ریوی مورد استفاده قرار می گیرد که همراه با ترشحات بیش از حد در قسمت های تنفس و ریه ها است