مرور برچسب

عوارض Allerfin

نحوه مصرف آلرفین ( Allerfin ) + عوارض و تداخلات دارویی

آلرفین ( Allerfin  ) یک داروی حاوی کلروفنامین (آنتی هیستامین H2) به عنوان یک ماده فعال است. هیستامین یک ماده است که در بدن به عنوان بخشی از واکنش آلرژیک منتشر می شود و اتصال آن به گیرنده های H2 منجر به خارش و برونش اسپاسم می شود. آلرفین با…