مرور برچسب

عوارض Calixta

کالیکستا ( Calixta ) چیست و نحوه مصرف آن چگونه است؟

کالیکستا (Calixta) دارویی است که حاوی ماده فعال میتازاپین می باشد. این دارو متعلق به گروه داروهای ضد افسردگی است و در درمان افسردگی عمده مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیسم عمل بر اساس محاصره گیرنده های آلفا 2، گیرنده های 5-HT1، 5-HT2 و…