مرور برچسب

عوارض Nelfinavir

نحوه مصرف نلفیناویر ( Nelfinavir )

نلفیناویر (Nelfinavir) یک داروی مهارکننده پروتئاز HIV است – پروتئاز آنزیمی ست که برای رشد و تکثیر ویروس HIV ضروری است. با مهار این آنزیم، نلفیناویر تسریع یا تکثیر ویروس را کاهش می دهد و به همین دلیل در بیماران مبتلا به ایدز مورد استفاده…