مرور برچسب

عوارض Renitec

Renitec چه دارویی است و چه کاربردی دارد؟

Renitec حاوی ماده فعال آنالاپریل است و متعلق به خانواده  داروهای مهار کننده آنزیم تبدیل آنژیوتانسین (مهارکننده های آنزیم ACE) می باشد. آنزیم تبدیل آنژیوتانسین، در تبدیل آنژيوتانسين I به آنژيوتانسين II دخالت دارد و يک ماده قوی در تنگ کردن…