مرور برچسب

عوامل اعتیاد

منطقه مهمی از مغز، نقش کلیدی در اعتیاد ایفا می کند

تحقیقات جدید نشان می­دهد که مخچه، بخش بزرگی از مغز انسان که دانشمندان بر این باور بودند که عمدتا در کنترل موتور دخیل است، ممکن است نقش کلیدی در رفتارهای اجتماعی و دریافت پاداش و انگیزه داشته باشد. یافته ­ها ممکن است به درمان های آینده برای…