مرور برچسب

عوامل ایجاد استنوپیا

چرا صفحه نمایشگر باعث استنوپیا می شود؟

چرا صفحه نمایشگر باعث استنوپیا می شود؟ فشار چشم یا استنوپیا، یک وضعیت چشم است که باعث ایجاد علائم مختلف از جمله خستگی، درد در داخل و اطراف چشم، تاری دید، سردرد و دوبینی می شود. علائم می تواند پس از تماشای تلویزیون در فاصله نزدیک،…