مرور برچسب

عوامل بروز اندومتریوز دیافراگم

آندومتریوز دیافراگم و هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید

آندومتریوز دیافراگم یک نوع نادری از اندومتریوز است که در آن بافتی شبیه پوشش رحم بر روی دیافراگم رشد می کند. دیافراگم ورقه ای، شکل گنبد و از نوع ماهیچه اسکلتی است که شکم را از قفسه سینه جدا می کند و اجازه می دهد فرد نفس بکشد. وقتی…