مرور برچسب

عوامل خطر زگیل های صاف

در مورد زگیل های صاف چه می دانید؟

زگیل های تخت از سایر زگیل ها متفاوتند، زیرا کوچک و صاف هستند. آنها ممکن است به سختی قابل مشاهده باشند و دردناک نیستند. از آنجایی که این نوع زگیل ها در کودکان بیشتر از بزرگسالان ظاهر می شوند، زگیل های صاف اغلب به عنوان زگیل نوجوان شناخته…