مرور برچسب

عوامل خطر سکته مغزی

کدام زنان بیشتر در معرض خطر سکته مغزی هستند؟

یک مقاله منتشر شده در این هفته، عوامل خطر سکته مغزی را مشخص می کند که مخصوص زنان است. نویسندگان امیدوارند که افزایش آگاهی بتواند به افرادی که در معرض خطر بیشتری هستند، کمک کند تا زودتر تشخیص داده شوند و بهتر بتوان از آنها مراثبت کرد. هر…