مرور برچسب

عوامل پوست لکه دار

پوست لکه دار نشان دهنده چه بیماری هایی است؟

پوستی که به صورت لکه دار توصیف شده است معمولا با تکه های بنفش یا قرمز پوشیده شده است. این تکه ها اغلب الگوی یک شبکه یا تور را تشکیل می دهند. اما چه چیزی سبب لکه دار شدن پوست می شود و چگونه می تواند درمان شود؟ پوست لکه دار یا خال دار به…