مرور برچسب

ماشین های ژاپنی

سفری به فرهنگ ماشین سازی در ژاپن

ماشین ژاپنی: سفری به فرهنگ ماشین ژاپنی فرهنگ خودروسازی ژاپنی بسیار متفاوت و پیچیده است. هر نوع خودرویی که در این کشور عرضه می شود، خواهان خاص خود را دارد. به طوریکه دوستداران این خودروها به هر طریقی می خواهند نشان دهند چقدر به…