مرور برچسب

مالاریا و سرطان

داروهای مالاریا می تواند به مبارزه با سرطان کمک کند

داروهای مالاریا می تواند به مبارزه با سرطان کمک کند کلروکین و هیدروکسی کلروکین، داروهایی هستند که برای درمان مالاریا مورد استفاده قرار می گیرند، اما بررسی جدید نشان می دهد که آنها می توانند هدف دیگری نیز داشته باشند: درمان سرطان. این…