مرور برچسب

ماموریت های ناسا

آوردن خاک مریخ به زمین و تحلیل آن با یک ماموریت سه مرحله ای پیچیده توسط ناسا

آوردن خاک سیاره مریخ به زمین و تحلیل آن ما قبلا چیزهایی را به مریخ فرستاده ایم: به عنوان مثال، یک  کاوشگر کنجکاو در اطراف این سیاره در حال بررسی سنگ های آن است و در تلاش است تا چیزهای بیشتری را در مورد خاک آن تشخیص دهد. اما اخیرا دانشمندان…