مرور برچسب

ماهی قرمز

ماهی قرمز هفت سین و انتقال سل پوستی به انسان

ماهی قرمز هفت سین و انتقال سل پوستی به انسان ماهی قرمز و لاک پشت ناقل بیماریهای سالمونلا و سل پوستی به انسان هستند. اگر ماهی قرمز ناقل سل پوستی باشد علایمی چون لاغری، بی اشتهایی، ریزش فلسها، زخم روی بدن، پوسیدگی باله ها، بیرون زدگی چشمها و…