مرور برچسب

مایع صفراوی

معرفی ۷ خاصیت گیاه بومادران

اسیدهای موجود در بومادران از جمله diacoffeoylquinic موجب افزایش جریان مایع صفراوی می‌شوند. مایع صفراوی نقشی مهم در تجزیه‌ی چربی‌ها دارد و بنابراین می‌تواند تأثیری مثبت بر روی فرآیند هضم بگذارد. بنابراین اگر به سؤهاضمه و سایر مشکلات ناشی از…