مرور برچسب

مبارزه سیستم ایمنی با عفونت

شگرد سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با بیماری عفونی ایدز کشف شد

سلول های ایمنی که ما فکر می کردیم "بی فایده" هستند در واقع یک سلاح مبارزه با بیماری های عفونی مانند  HIV  هستند. یک گروه از سلول های ایمنی خود واکنشی که برای سلامت ما بی فایده و یا حتی خطرناک در نظر گرفته شده بودند، در واقع می تواند نوعی…