مرور برچسب

متموگلوبین

سندرم کودک آبی چیست؟ بررسی علل و علائم و راه های درمان

سندرم کودک آبی، که به نام متموگلوبین سناخته می شود وضعیتی است که در آن پوست کودک آبی می شود. این به دلیل کاهش میزان هموگلوبین در خون کودک است هموگلوبین یک پروتئین خون است که مسئول حمل اکسیژن در اطراف بدن و تحویل آن به سلول ها و بافت های…