مرور برچسب

متولدین کدام ماه باهوش ترند؟

کودکان متولد ماه سپتامبر (۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر) از هوش بالایی برخوردارند

کودکانی که متولد ماه سپتامبر (10 شهریور تا 10 مهر) از هوش بالایی برخوردارند آیا شما هم جزء یکی از این کودکان خوش شانس هستید؟ یک تحقیق صورت گرفته در اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا نشان می دهد دانش آموزانی که یک سال دیرتر به مدرسه می روند…