مرور برچسب

مجاری صفراوی مسدود شده

آنچه شما باید درباره لجن صفراوی بدانید

آنچه شما باید درباره لجن صفراوی بدانید لجن صفراوی، مجموعه ای از کلسترول، کلسیم، بیلی روبین و سایر ترکیبات است و در کیسه صفرا ایجاد می شود. این ترکیب، لجن صفراوی نامیده می شود و زمانی رخ می دهد که صفرا در طول کیسه صفرا باقی می ماند. صفرا…