مرور برچسب

مجله science

بر اساس تحقیقات یک تیم باستان شناسی، نئاندرتال ها توانایی ایجاد آثار هنری داشتند

بر اساس تحقیقات یک تیم باستان شناسی، نئاندرتال ها توانایی ایجاد آثار هنری داشتند کشف نقاشی هایی که 64،000 سال پیش در غارهای اسپانیا ترسیم شده اند، نشان می دهد که نئاندرتال ها همانند انسانهای مدرن، از خلاقیت و توانایی تفکر و ترسیم آثار…