مرور برچسب

مدال طلای مسابقات جهانی اینوا

سیستم هوشمند داوری مسابقات ورزشی

سیستم هوشمند داوری مسابقات ورزشی دو مخترع ایرانی بعد از کسب مدال طلای مسابقات جهانی اینوا در کرواسی به خاطر اختراع «سیستم هوشمند داوری مسابقات ورزشی» به‌دنبال ثبت ملی و بین‌المللی این نوآوری هستند. «سیروس پالدی»…