مرور برچسب

مراحل اخر الزایمر

داروی Tideglusib ضدآلزایمر و کمک به ترمیم خودبخودی عاج دندان ها در عرض ۶ هفته

داروی Tideglusib ضدآلزایمر و کمک به ترمیم خودبخودی عاج دندان ها در عرض 6 هفته به لطف کشف اخیر در مورد یک داروی به نام Tideglusib، ممکن است به زودی با مواد پر کننده دندانی خداحافظی و به ترمیم خودبخودی عاج دندان ها و سلامت health آنها در عرض…