مرور برچسب

مراقبت از پوست ختنه گاه

علت ایجاد نقاط سفید بر روی پوست ختنه گاه 

نقاط سفید بر روی پوست ختنه گاه می تواند به دلایل مختلف ایجاد شود.  این لکه ها می توانند جوش های بی ضرر و برآمدگی های پوستی یا عفونت های باکتریایی و عفونت های منتقله از راه جنسی باشد. بسته به علت، ممکن است لکه های سفید به تنهایی یا به صورت…