مرور برچسب

مراقبت های باردار شدن در 40 سالگی

بارداری پس از ۴۰ سالگی + بررسی خطرات و مراقبت ها

اگر بالای40 سال سن دارید و  صاحب یک فرزند هستید، پس یک زن با تجربه هستید و خودتان و نقاط قوت و ضعف خود را بهتر از هر کسی میشناسید حتی بهتر از زمانی که 20 سال داشتید و تجربیات زیادی در طول زندگی به دست آورده اید.