مرور برچسب

مراقبت های پس از درمان سرطان

۵ نکته برای مقابله با PTSD پزشکی پس از سرطان

ممکن است بگویم: من یک حمله درد وحشتناک دارم و نمی دانم چرا؟ "آیا ااین روزها تقریبا سالگرد تشخیص سرطان شما نیست؟" یکی از دوستان دور شما ممکن است بپرسد. بازماندگان سرطان ممکن است به درجات مختلفی از مباحث روانشناختی دچار شوند، حتی…