مرور برچسب

مرد ایتالیایی چند هزار ساله

دست بریده شده این فسیل ایتالیایی با یک سلاح جایگزین شده بود

دست بریده شده این فسیل ایتالیایی با یک سلاح جایگزین شده بود باستان شناسان معمای جذابی را در فسیل باقیمانده از یک مرد ایتالیایی قرون وسطایی پیدا نمودند. به نظر می رسد که این مرد چاقویی را به جای دست قطع شده اش به بازویش وصل کرده بود. اسکلت…