مرور برچسب

مرد یخی

۱۵ ابر انسان با قدرت های فوق طبیعی

15  ابر انسان با قدرت های فوق طبیعی با خواندن ماجرای این 15 ابر انسان با قدرت های فوق طبیعی گمان خواهید کرد که درحال تماشای یک فیلم تخیلی هستید. آیا تا به حال دلتان خواسته که از دیوار رد شوید یا به اندازه ایی قدرتمند باشید که بتوانید یک…