مرور برچسب

مزایای روزه داری

روزه داری دوره ای به سرعت موجب بهبود بسیاری از مراحل درمانی می شود

وقتی به گرسنگی فکر می کنید، احتمالآ تمام چیزهایی که به ذهن شما می آیند منفی هستند مثل قحطی و ضعف و مرگ . اما روزه داری دوره ای یا نوبتی، موضوع دیگری است زیرا تحقیقات مداوم نشان داده اند که محدود نمودن موقت مصرف کالری توسط شما می تواند…