مرور برچسب

مزایای مصرف پروبیوتیک

مصرف پروبیوتیک ها و جلوگیری از صدمه رسیدن به کبد

پروبیوتیک ها بدلیل مراقبت از معده و روده سالم و بهبود هضم غذا، مناسب هستند ولی تحقیقات جدید نشان داده اند که این میکروبهای مهربان می توانند بیش از آنکه فقط به روده شما خدمت کنند، مفید باشند. بنظر می رسد که میکرب پروبیوتیک همچنین میتواند کبد…