مرور برچسب

مسابقات آفرود

برگزاری مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان

برگزاری مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان روز جمعه اول اردیبهشت ماه مسابقات اتومبیل رانی آفرود در پیست اتومبیل رانی ورزشگاه شهید مفتح همدان برگزار گردید. در ادامه عکس هایی از این مسابقات آورده شده است. …