مرور برچسب

2020

تا سال ۲۰۲۲ گجت های خانه های هوشمند پیشرفت بزرگی می کنند

تا سال 2022 گجت های خانه های هوشمند پیشرفت بزرگی می کنند امروزه هوش مصنوعی و اتوماسیون خانگی هر روز پیشرفته تر از گذشته می شوند و این فناوری ها مدتی است که روی کار آمدند بنابراین باید آنها را نوظهور دانست وجدید قلمداد نمی شوند. از میان…