مرور برچسب

63 بند

زایش بندهای متعدد در موسیقی پاپ ایران (بخش دوم)

در قسمت اول زایش بندهای متعدد در موسیقی پاپ ایران در باب مفهوم بند و پس از آن 4 مورد از بندهای موسیقی پاپ ایران صحبت کردیم. در این قسمت به سایر بندهای موسیقی پاپ ایران می‌پردازیم. با وردنگار همراه باشید.