مرور برچسب

84 دربی آبی و قرمز

تاریخچه کامل ۸۴ دربی آبی و قرمز، هفت، شش و چهار گله ها چه کسانی بودند؟

تاریخچه کامل 84 دربی آبی و قرمز تهران به همراه نتایج در 84 بازى انجام شده 25 برد برای تیم استقلال و 21 برد برای تیم پرسپولیس ثبت شده است و در 38 بازى دیگر دو تیم  به نتیجه تساوى رضایت داده اند . تیم استقلال 81 گلزده است و تیم پرسپولیس هم…