مرور برچسب

Acupuncture

مطالعات نشان می دهند که طب سوزنی احتمال بروز حاملگی در لقاح IVF را افزایش نمی دهد

طب سوزنی و لقاح درون وریدی : طب سوزنی قبل و بعد از لقاح داخل وریدی (IVF) به طور مکرر توسط زنان مورد استفاده قرار می گیرد. زنان امیدوارند که با این کار شانس خود را برای داشتن یک نوزاد سالم افزایش دهند، و در عین حال استرس خود را کاهش داده و…