مرور برچسب

Amoxicillin

نحوه مصرف آموکسی سیلین ( Amoxicillin ) + عوارض و تداخلات دارویی

آموکسی سیلین ( Amoxicillin ) یک دارو از گروه آنتی بیوتیک های پنی سیلین است. آموکسی سیلین با کشتن باکتری ها عمل می کند و از این رو برای درمان عفونت استفاده می شود. آموکسی سیلین ( Amoxicillin ) در درمان عفونت های زیر استفاده می شود:…