مرور برچسب

Antibiotics

نحوه مصرف سفتی بوتن (Ceftibuten)

سفتی بوتن (Ceftibuten) نسل سوم سفالوسپورین با طیف گسترده ای از فعالیت های ضد باکتری است. این دارو عمدتا بر علیه باکتری های گرم منفی و گونه های استرپتوكوک عمل می كند. آن را در مبارزه با باکتری هایی که بتالاکتاماز در طیف گسترده ای تولید…

نحوه مصرف نیفوروکسازید (Nifuroxazide )

نیفوروکسازید متعلق به گروه داروهای ضد عفونی روده است. این دارو به عنوان یک داروی بدون تجویز برای درمان اسهال حاد در صورت وجود باکتری معرفی شده است. مطالعات نشان داده اند که این دارو تعداد دفعات دفع مدفوع را تنها پس از دو روز درمان کاهش می…