مرور برچسب

Antroquoril

نحوه مصرف کرم آنتروکوریل ( Antroquoril ) + مصرف در بارداری و شیردهی

کرم آنتروکوریل آماده سازی موضعی است که حاوی یک کورتیکواستروئید قوی با نام بتامتازون دی پروپیونات است. کرم آنتروکوریل معمولا برای درمان انواع مختلف درماتیت (درماتیت آتوپیک، نورودرماتیت، درماتیت روده کوچک، درماتیت دیسیدروئید، درماتیت سبورئیک،…