مرور برچسب

app store

شرکت چینی Kon از اپل شکایت کرد

شرکت چینی Kon از اپل شکایت کرد این طور که پیداست بسیاری از شرکت ها با موفقیت چشمگیر اپل می خواهند به هر بهانه ای از آن شکایت کرده تا غرامتی کسب کنند و موجب ضرری برای این شرکت کوپرتینویی شوند. پس از جنجال های دعوا میان کوآلکام یا سامسونگ…