مرور برچسب

Aripiprazole

نحوه مصرف آریپیپرازول ( Aripiprazole ) – داروی بیماری های روانی

آریپیپرازول متعلق به گروه داروهای ضد روان پریشی و داروهای ضد افسردگی است و برای درمان شرایط زیر استفاده می شود: اسکیزوفرنی روانپریشی افسردگی مانی افسردگی بالینی افسردگی شدید آریپیپرازول معمولا در کنار SSRI (مهارکننده…