مرور برچسب

Ausfam

داروی Ausfam چیست؟ بررسی کاربرد و عوارض

Ausfam حاوی ماده فعال فاموتییدین است و متعلق به گروه داروهای ضد Histamines H2 است. Ausfam ترشح اسید معده تحریک شده توسط مواد غذایی در شب را مهار می کند. یک ساعت پس از مصرف شروع به اثر گذاری می کند، در حالی که حداکثر طی 3 ساعت اثر گذاری…