مرور برچسب

Bentley Continental GT3-R

یکی از ۳۰۰ دستگاه کانتینتال GT3-R برای فروش گذاشته شد

یکی از 300 دستگاه کانتینتال GT3-R برای فروش گذاشته شد خودرویی که در تصویر می بینید، خودروی کمیاب کانتینتال GT3-R است که می تواند با مبلغ 215،000 دلار، از آن شما شود. این قیمت، بر اساس برآوردهای MotorGT یک قیمت استثنایی برای فروش می باشد.…