مرور برچسب

Berodual

درمان بیماری مزمن انسدادی ریه و آسم با برودوآل ( Berodual )

برودوآل ( Berodual ) دارویی است که شامل دو ماده فعال: ایپاتروپیوم برومید و فنوترول است. این دارو متعلق به گروهی از داروهایی است که به نام برونکودیلاتور هستند. این دارو برای درمان یا پیشگیری از برونکوسپاسم (سفت کردن مسیرهای انتقال به ریه ها)…